ภาพบรรยากาศอบรม @ Inoue Rubber (Thailand) Public Limited รุ่นที่ 1 – 21-22 ก.ค.59 และรุ่นที่ 2 – 26-27 ก.ค. 59 เรื่องข้อกำหนด ISO 9001 และ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015 โดย อ.ธิดารัตน์ ยอดยิ่ง และอ.กษิเดชน์ ทองสว่าง

 

Related Post

...

บรรยากาศอบรมหลักสูตร...

...

ภาพบรรยากาศอบรม @ In...

...

โครงการอบรม ISO 1400...

...

ภาพบรรยากาศการอบรม I...

...

ภาพบรรยากาศการประชุม...

แจ้งการ Work...

บริษัท กรีนควอลิทัส ...