บริษัท กรีน ควอลิทัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ .. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา และจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาองค์กร ระบบมาตรฐานจัดการแห่งชาติและสากล ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการฝึกอบรม การให้บริการคำปรึกษาแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแห่งชาติและสากล การพัฒนาองค์กร และด้านวิศวกรรม บริษัทมุ่งมั่นในการบริการต่อลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เราให้ความสำคัญต่อลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณ

บริษัทให้บริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการให้บริการ มีทั้ง การจัดอบรมที่เป็นแบบ ภายนอก (Public training) และ การจัดอบรมภายใน องค์กร (Inhouse training) ซึ่งเราได้มีการออกแบบหลักสูตร ตามลักษณะของผู้เข้าเรียน และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งงานโครงการ ตามความต้องการของลูกค้า